Christo

Titel: Wrapped Reichstag

Technik: Offset-Litho, signiert

Größe: 50 x 70 cm

Preis Euro: 265,00